Slide
Psycholog, TRE® Provider Zaawansowany

Kim jestem?

Jestem psychologiem, absolwentką UAM w Poznaniu, certyfikowanym providerem TRE® (Tension, Stress and Trauma Release – Ćwiczeń Uwalniających od Napięć, Stresu i Traumy) obecnie na poziomie TRE® Provider Zaawansowany oraz uczestniczką 4-letniej szkoły psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej Aleksandra Lowena.

Stale uczestniczę w warsztatach, superwizjach indywidualnych i grupowych, jestem w regularnym kontakcie z nauczycielami i praktykami tych metod.

Metodyka pracy

Podczas sesji z moimi klientami korzystam z poniższych metod terapeutycznych:

Analiza Bioenergetyczna Alexandra Lowena

Szukając wyjaśnienia nurtujących mnie obserwacji dotyczących zachowań ludzi, trafiłam na warsztat psychoterapeutyczny w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena. Odkryłam na nim, że Ciało to skarbiec pełen dobrze ukrytych cennych emocjonalnych wspomnień. Od tamtej chwili zajęłam się tematem zatrzymań naturalnego przepływu (oddechu, emocji, energii, ruchu) w Ciele. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego treningu dla psychoterapeutów w nurcie Analizy Bioenergetycznej Aleksandra Lowena.

TRE®

Centrum moich zainteresowań stał się pulsujący życiem organizm ludzki, czego naturalną kontynuacją było szkolenie certyfikacyjne na TRE® providera – nigdy wcześniej żadna droga do celu nie była taka zdumiewająca, taka poruszająca i taka wyjątkowa.

Od czterech lat podążam tą drogą prywatnie i zawodowo. Zgłębiam tajniki pracy z ciałem, kontynuując kształcenie w stosowaniu i prowadzeniu TRE®, poznaję teorię poliwagalną i wykorzystanie systemu społecznego zaangażowania ciała w rozwijaniu poczucia bezpieczeństwa, więzi, bliskości i powrocie do zdrowia po doświadczeniu zagrożenia i przewlekłego stresu autorstwa dra Stephena Porgesa oraz dr Sue Carter.

Life Force by Benneth Shapiro

Obecnie zgłębiam również tajniki metody Accessing Your Life Force dra Benetta Shapiro, która jest określana przez twórcę tej metody jako energetyczna praca psychoterapeutyczna angażująca ciało, umysł i uczucia.

Co oferuję?

Oferuję usługi psychologiczne i pracę z ciałem. Wspieram odzyskiwanie poczucia komfortu we własnym ciele, przywracanie poczucia równowagi psychofizycznej i adekwatności w relacji z samym sobą, bliskimi oraz otoczeniem. Pomagam odzyskiwać i wzmacniać kontakt ze sobą/swoim ciałem, wewnętrznym przepływem emocji, energii, własnymi potrzebami oraz oczekiwaniami wobec otaczającej rzeczywistości. Towarzyszę w procesie odkrywania i integrowania nieznanych lub nieakceptowanych obszarów własnego Ja, w efekcie czego wzrasta poczucia wpływu na własne życie, samoświadomość cielesna oraz wewnętrzne poczucie równowagi i doznawanie przyjemności.

pomoc psychologiczna

50 min. – 120 zł

konsultacja, psychoterapia

50 min. – 120 zł

sesja TRE® indywidualnie

60 min. – 100 zł

sesja TRE® w grupie

60 min. – 40 zł

ćwiczenia bioenergetyczne w grupie

50 min. – 40 zł

warsztaty

cena zależna od tematyki oraz czasu trwania

Pomoc psychologiczna to oferta dla osób potrzebujących krótkotrwałego wsparcia w bieżących problemach (np. trudności wychowawcze, konflikty, nieporozumienia w relacjach), doświadczających sytuacji kryzysowej, załamania emocjonalnego, myśli samobójczych lub potrzebujących wsparcia z powodu doświadczania traumatycznych wydarzeń związanych z przemocą, nadużyciem seksualnym, utratą bliskiej osoby oraz innymi zdarzeniami wewnętrznie odczuwanymi jako traumatyzujące.

Z osobami potrzebującymi dłuższej pomocy psychoterapeutycznej umawiam się na konsultacje, podczas których wspólnie ustalamy potrzeby i cele spotkań. Zawieramy kontrakt, w którym określane są zasady kolejnych spotkań, ich częstotliwość, liczba oraz rodzaj oczekiwanej pomocy. Psychoterapia to etap pracy nad realizacją tych celów, ich ewentualnych zmian oraz ewaluacji.

TRE® – Ćwiczenia Uwalniające od Napięć, Stresu i Traumy (Tension, Stress and Trauma Release) to metoda pracy z ciałem wywodząca się z Analizy Bioenergetycznej opracowana przez dra Davida Berceliego. Celem ćwiczeń jest uruchomienie mechanizmu wibracji neurogenicznych, które są naturalną, biologiczną odpowiedzią organizmu na stres. Uwalniane napięcia mięśniowe pozwalają na przywrócenie równowagi psychofizycznej, w której wszystkie układy organizmu pracują w harmonii. Nauczenie się metody oznacza zdobycie narzędzia autoregulacji układu nerwowego.

Ćwiczenia bioenergetyczne wspierają dążenie do odzyskania pełnej żywotności i dobrego emocjonalnego samopoczucia poprzez identyfikację napięć w ciele i uwolnienie ich poprzez ruch. Praktykowanie ćwiczeń korzystnie wpływa na oddech, postawę ciała, redukcję napięć i przepływ energii w ciele, obniża się poziom stresu i napięcia, wzrasta odczuwanie przyjemności.

Warsztaty organizuję również na zamówienie, tematyka może obejmować zagadnienia związane ze stresem, emocjami, komunikacją, relacjami w aspektach intra i interpersonalnych. Cena warsztatów zależy od liczby uczestników i czasu trwania, ustalana jest na etapie przygotowań.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji indywidualnej i grupowej.

Zapraszam do kontaktu

Pracuję stacjonarnie oraz zdalnie

stacjonarnie:
Przepływ – Ośrodek Terapii i Pracy z Ciałem. Agata Patelka
Gen. Józefa Chłopickiego 2
66-400 Gorzów Wlkp.

online:
Zoom.us, WhatsApp lub Skype